Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

  
Cỡ chữ

Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

 Tải xuống tệp đính kèm

Bản đồ địa giới

Thăm dò ý kiến

Poll: Thông tin nào trên cổng thông tin điện tử mà bạn quan tâm nhất?
Thông tin thủ tục hành chính25%
25% Complete
Thông tin kinh tế - xã hội25%
25% Complete
Thông tin chỉ đạo điều hành50%
50% Complete

Thống kê

Đang xem:   283
Đã xem hôm nay:   6.511
Đã xem:   27.178.400