Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |    Kết quả Tuần thứ Tư “Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023"   |   

Về việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật

  

07:56 10/08/2021

Thực hiện Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,  Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất; chi tiết về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với các nội dung của Dự thảo. 

Thời gian thực hiện lấy ý kiến góp ý sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10/8/2021 đến ngày 25/8/2021.

Các ý kiến góp ý đối với dự thảo, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc trực tiếp góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện