Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |    Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh hưởng ứng chuyển đổi số trong giải quyết các vấn đề của xã hội   |    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  

10:21 10/03/2022

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dự thảo Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Để việc ban hành Kế hoạch có tính khả thi và đúng theo các trình tự, thủ tục quy định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

Nội dung góp ý gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (142, Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; Email:sokhoahoc@hatinh.gov.vn) trước ngày 17/3/2022.

Toàn văn Dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 tại tệp đính kèm./.

BBTThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   5.231
Tổng số truy cập:   32.005.564

Sự kiện