Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo

  

15:01 21/03/2022

Thực hiện Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Thông báo số 440/TB-UBND tỉnh ngày 19/11/2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.

Để việc ban hành Nghị quyết có tính khả thi và đúng theo các trình tự, thủ tục quy định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Đề cương chi tiết Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến góp ý sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 21/03/2022 đến ngày 19/4/2022.

Các ý kiến góp ý đối với dự thảo, đề nghị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: số 18, đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, qua email: nguyencamanhsvhttdl@gmail.com hoặc trực tiếp góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.540
Tổng số truy cập:   31.883.570

Sự kiện