Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh

  

08:38 25/05/2022

Ngày 23/5/2022, Sở Tư pháp có báo cáo số 155/BC-STP về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp, BBT Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tháng 5 năm 2022 (Số liệu tính từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

 Qua báo cáo của các đơn vị, địa phương trong tháng 5 năm 2022 đã xử lý:

 - Tổng số vụ vi phạm: 2.997 vụ. Trong đó:

 + Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính: 2.992 vụ;

 + Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự: 05 vụ;

 + Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên: 0 vụ.

 - Tổng số đối tượng bị xử phạt: 3.223 đối tượng. Trong đó:

 + Tổ chức: 244 đối tượng;

 + Cá nhân: 2.979 đối tượng.

 2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 - Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 3.443 .

 - Số quyết định đã thi hành: 3.173.

 - Số quyết định bị cưỡng chế thi hành: Không.

 - Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: Không.

 - Số tiền phạt thu được: 6.545.140.000 đồng.

 - Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 21.164.000 đồng.

 II. KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

 1. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

 Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh là 01 đối tượng (đưa vào trường giáo dưỡng).

 2. Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

 Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh là 01 đối tượng (đưa vào trường giáo dưỡng).

 3. Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Hiện nay có 05 đối tượng đang chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Trong đó: giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 03 đối tượng; Đưa vào trường giáo dưỡng: 01 đối tượng; Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: 01 đối tượng.

H.A


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.998
Tổng số truy cập:   31.875.942

Sự kiện