Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  

17:15 25/05/2022

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022. Ngày 25/5/2022, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 73/TB-SNV về việc thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (Có Phụ lục chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022; Phiếu đăng ký dự tuyển công chức kèm theo) để các cá nhân được biết, tải về nghiên cứu và tham gia dự tuyển./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.935
Tổng số truy cập:   31.876.879

Sự kiện