Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tuyên dương 11 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

  

07:18 01/06/2022

Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Sáng nay (1/6), Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong năm qua, Đảng ủy Báo Hà Tĩnh đã chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tiếp tục học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai quán triệt, học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2022 của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính trị sự báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, các chi bộ, phòng chuyên môn xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ hằng quý để thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.

Qua học tập, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc nội dung chủ đề, liên hệ cụ thể với tình hình nhiệm vụ của cơ quan năm 2022 và đặc điểm, tình hình của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các phòng, các vị trí công tác.


Đồng chí Lê Quang Linh - Phó Bí thư Chi bộ Xuất bản: "Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện "nói đi đôi với làm".

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Biên tập chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn xây dựng nhân tố điển hình tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi chức trách nhiệm vụ, đặc biệt đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo để làm gương và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.


Đồng chí Hồ Phúc Quang - Bí thư Chi đoàn Báo Hà Tĩnh: "Việc học và làm theo Bác trong lực lượng đoàn viên thanh niên được thể hiện rõ nét ở vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trách nhiệm trong tham gia các giải báo chí; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội..."

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, tập thể cán bộ phóng viên trong cơ quan đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Báo Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, trọng đại, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; về các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị; công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp…


Đồng chí Trần Thị Thu Phương - đảng viên Chi bộ Kinh tế: “Là người phóng viên báo Đảng, chúng tôi luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuẩn mực về đạo đức lối sống và xông xáo, trách nhiệm trong chuyên môn nghiệp vụ”.

Thời gian tới, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng, truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đề cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; phát hiện, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn việc triển khai học và làm theo Bác với học tập, quán triệt các kết luận, quy định của trung ương, tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.


Đồng chí Lê Văn Đức - phóng viên Phòng Nội chính - Bạn đọc: "Phát huy vai trò phóng viên trẻ, tôi luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tăng cường các sản phẩm đa phương tiện" .

Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) trên các ấn phẩm.

Tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt; phát hiện, giới thiệu các điển hình, cách làm hay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời phê phán những hành vi tham nhũng, tiêu cực; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo quy định.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, tập thể. Đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Nguyễn Công Thành biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được vinh danh điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác năm 2022.


Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Nguyễn Công Thành kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Công Thành đề nghị các cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan và từng bộ phận, vị trí công tác.

Phát huy trách nhiệm người cán bộ, đảng viên cơ quan báo Đảng tập trung cao công tác tuyên truyền các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền các mô hình, tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác; đặc biệt, tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước.

Các cán bộ, phóng viên cần năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thực thi đạo đức công vụ, góp phần xây dựng công sở văn minh; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cốt cán trong mọi hoạt động của cơ quan. Qua đó tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2022) và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hà Tĩnh ra số đầu (2/9/1962-2/9/2022).

Tại hội nghị, Đảng ủy Báo Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng tập thể Chi bộ Xuất bản và 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.


Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành trao giấy khen cho Chi bộ Xuất bản...


...và 10 cán bộ, phóng viên tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh.


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Công Thành - Tổng Biên Tập Báo Hà Tĩnh.

 Theo BHT 

Link gốc: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/dang-bo-bao-ha-tinh-tuyen-duong-11-tap-the-ca-nhan-dien-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac/232557.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.607
Tổng số truy cập:   32.927.073

Sự kiện