Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

V/v Lấy ý kiến tham vấn tóm tắt báo cáo ĐTM Dự án: "Trụ sở làm việc công an các xã biên giới đất liền tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang"

  

07:55 06/06/2022

Ngày 06/06/2022, BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhận được Công văn số 1163/CAT-PH10 của Công an tỉnh về việc đề nghị đăng tải lấy ý kiến tham vấn tóm tắt báo cáo ĐTM Dự án: "Trụ sở làm việc công an các xã biên giới đất liền tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang".

Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Trụ sở làm việc công an các xã biên giới đất liền tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang" để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến: Kể từ ngày 06/6/2022 đến hết ngày 21/6/2022.

Nội dung đóng góp ý kiến của quý tổ chức, cá nhân xin thể hiện bằng văn bản và gửi về BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh số 66, đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh hoặc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Thiếp, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Điện thoại: 069.29 26 112 - Email: banbientapcaht@gmail.com


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.186
Tổng số truy cập:   31.876.130

Sự kiện