Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Xây dựng Trung tâm Hội nghị trực tuyến, Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh

  

16:52 09/08/2022

Ngày 09/8/2022, BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhận được Công văn số 2849/STNMT-MT của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án “Xây dựng Trung tâm Hội nghị trực tuyến, Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh; nâng cấp sửa chữa Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.

Nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Xây dựng Trung tâm Hội nghị trực tuyến, Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh; nâng cấp sửa chữa Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tại tệp đính kèm.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.643
Tổng số truy cập:   31.973.542

Sự kiện