Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Thông báo kết luận Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022.

  

09:51 20/09/2022

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022.

Cùng dự có: đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Ban Tiếp công dân; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê; Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên; Trưởng Ban Tiếp công dân: thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà (theo Giấy mời số 395-MH/TU ngày 13/9/2022 của Tỉnh ủy). 

Sau khi nghe các công dân trình bày, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Vụ việc ông Nguyễn Như Xanh, trú tại tổ dân phố 5, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh: kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc năm 2007, ông trúng đấu giá quyền sử dụng đất (04 lô đất) trước cổng Trường Đại học Hà Tĩnh, tại thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên; ông Nguyễn Như Xanh đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có biện pháp đảm bảo quyền sử dụng đất hợp pháp cho gia đình ông …

Vụ việc này UBND tỉnh đã có Văn bản số 785/UBND-XD1 ngày 21/2/2022, giao: Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch Trường Đại học Hà Tĩnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Cẩm Xuyên phương án giải quyết liên quan đến thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 44 lô đất phía trước cổng trường Đại học Hà Tĩnh. Nhưng đến nay vụ việc chưa được giải quyết.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (phòng Giao thông - Xây dựng) đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo, tham mưu đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022.

2. Vụ việc bà Trần Thị Hội, trú tại thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh: phản ánh liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ.

Vụ việc đã được UBND thành phố Hà Tĩnh có Văn bản số 2151/UBND-TNMT ngày 12/9/22 báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân nhưng chưa có phương án, thời gian cụ thể giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Giao UBND thành phố Hà Tĩnh có phương án cụ thể, thời hạn giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên; trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2022.

3. Vụ việc bà Thái Thị Bé, trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê: không thống nhất với nội dung Văn bản số 1133/UBND-TT ngày 17/6/2022 của UBND huyện Hương Khê về việc trả lời đơn của bà Thái Thị Bé.

Giao Chủ tịch UBND huyện Hương Khê chỉ đạo soát xét vụ việc, căn cứ quy định của pháp luật về tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trả lời công dân để chấm dứt vụ việc, không để kéo dài; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022. 

4. Vụ việc ông Nguyễn Văn Lý,  trú tại xóm Vĩnh Tường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê kiến nghị mở lối đi vào khu đất của gia đình ông.

Vụ việc đã được UBND huyện Hương Khê báo cáo tại Văn bản số 1676/UBND-TNMT ngày 31/8/2022 và trả lời công dân nhưng ông Nguyễn Văn Lý chưa đồng tình.

 Giao UBND huyện Hương Khê tổ chức kiểm tra, có phương án giải quyết để chấm dứt việc phản ánh, kiến nghị kéo dài; trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022.

 5. Vụ việc ông Lê Hữu Chí, cùng vợ là bà Phan Thị Thu, trú tại thôn 3, xã Hương Giang, huyện Hương Khê: đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho gia đình ông tại Tiểu khu 200 và 209, xã Hương Giang, huyện Hương Khê.

 Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Hương Khê chỉ đạo tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 và tháng 8/2022 nhưng vẫn chưa được giải quyết.

 Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm tra, tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022.

6. Vụ việc ông Hồ Sỹ Chửng, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà: (i) phản ánh UBND tỉnh chưa chỉ đạo thực hiện hết các nội dung Văn bản số 1338/BC-TTCP ngày 09/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ông Hồ Sỹ Chửng; (ii) ông Hồ Sỹ Chửng có đơn xin cải tạo vườn đồi tại xứ Thành Đồng, thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà để lấy đất san lấp các công trình trên địa bàn.

Nội dung (i): các nội dung theo Báo cáo số 1338/BC-TTCP ngày 09/8/2019 của Thanh tra Chính phủ được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thống nhất tại Văn bản số 11072/VPCP-V.I ngày 04/12/2019 của Văn phòng Chính phủ đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của ông Hồ Sỹ Chửng, ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà đã được các cấp chính quyền của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đúng theo yêu cầu. Hiện nay, chỉ còn việc xử lý đối với số tiền 210.000 đồng lệ phí địa chính ông Chửng đã nộp và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 297 tại xã Thạch Xuân, UBND huyện Thạch Hà đã phê duyệt phương án hoàn trả số tiền 210.000 đồng lệ phí địa chính ông Hồ Sỹ Chửng đã nộp với tổng số tiền là 1.374.427 đồng (trong đó có 210.000 đồng tiền gốc và 1.164.427 đồng tiền lãi suất quá hạn) nhưng ông Chửng chưa nhận số tiền này, nên UBND Thạch Hà đã gửi vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước (theo kết quả soát xét của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 258/TT-NV1 ngày 09/5/2022). 

Nội dung (ii): đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1666/STNMT-KS ngày 20/5/2022 và giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Thạch Hà theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức làm việc với ông Hồ Sỹ Chửng để thống nhất nội dung liên quan, đảm bảo xử lý dứt điểm vụ việc, không để xảy ra tiếp khiếu kiện; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đảm bảo công bằng với các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; không để xảy ra các việc lợi dụng chủ trương làm thất thoát ngân sách nhà nước (theo Thông báo số 238/TB-UBND ngày 03/7/2022 của UBND tỉnh về việc kết luận giao ban UBND tỉnh ngày 20/6/2022).

Vậy, thông báo để ông Hồ Sỹ Chững biết, chấp hành và phối hợp thực hiện.

7. Vụ việc ông Bùi Quang Chức, trú tại tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Vụ việc này UBND thị xã Hồng Lĩnh đã có Văn bản số 268/UBND-TT ngày 28/7/2022 chỉ đạo UBND phường Đậu Liêu giải quyết đơn của ông Bùi Quang Chức, thực hiện việc hoàn trả lại cho ông Bùi Quang Chức số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) mà ông Chức đã nộp cho UBND xã Đậu Liêu từ năm 1997. UBND phường Đậu Liêu đã tổ chức 02 cuộc làm việc để trả tiền cho ông Bùi Quang Chức nhưng ông Chức chưa nhận tiền.

Giao Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, xem xét giải quyết khiếu nại của công dân theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về khiếu nại; trả lời công dân và báo cáo tiến độ giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 10 hàng tháng.

8. Vụ việc bà Nguyễn Thị Loan, trú tại thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên: khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Cẩm Xuyên vào năm 2014.

Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan đã được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 6560/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 27/10/2016. Vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, giải thích nhiều lần; UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5089/UBND-TCD5 ngày 12/9/2022 trả lời kiến nghị của bà Loan.

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Loan thực hiện, chấp hành ý kiến trả lời của UBND tỉnh tại Văn bản số 5089/UBND-TCD5 ngày 12/9/2022. Trường hợp bà Nguyễn Thị Loan không đồng ý thì có quyền khởi kiện đến cơ quan tòa án (nếu còn thời hiệu).

9. Các trường hợp đã được đại diện các sở, ngành, địa phương tiếp tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 và hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đề nghị công dân thực hiện theo đúng hướng dẫn; các trường hợp đã nộp đơn ngày 15/9/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh nhưng chưa được tiếp, hướng dẫn, giao Ban Tiếp công dân tỉnh xem xét, phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

10. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có các vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm theo Báo cáo số 09/BC-BTCD ngày 13/9/2022 của Ban Tiếp công dân tỉnh và Báo cáo số 127/BNCTU ngày 13/9/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc; định kỳ báo cáo kết quả giải quyết, gửi về UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 10 hàng tháng để tổng hợp. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, phê bình, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. 

Đối với các trường hợp đã được tiếp và đã có kết luận, chỉ đạo, giao Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương; theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Toàn văn thông báo kết luận Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022.

BBTThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện