Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14, tỉnh Hà Tĩnh

  

03:15 14/11/2022

Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" và Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023. Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 đã tổ chức họp, bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú ngày 10/11/2022. 

Để đảm bảo công khai, minh bạch. Cổng TTĐT tỉnh thực hiện đăng tải toàn văn thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14, tỉnh Hà Tĩnh để các tổ chức và Nhân dân được biết, nếu có các kiến nghị, phản ảnh xin gửi về Thường trực Hội đồng cấp tỉnh (phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 09, đường Nguyễn Huy Oánh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thời hạn lấy ý kiến: Bắt đầu từ ngày 14/11 đến hết ngày 24/11/2022.

Toàn văn Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14, tỉnh Hà Tĩnh tải về tại đây.

Trân trọng./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện