Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án "Mỏ đá xây dựng Khe Cuồng Trăng"

  

10:23 29/12/2023

Ngày 25/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ mã số 000.00.05.H27-231225-1002 gửi trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến kèm theo Văn bản số 34/XDTMKA ngày 25/12/2023 của Công ty CP xây dựng và thương mại Kỳ Anh về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của “Mỏ đá xây dựng Khe Cuồng Trăng, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh” (gọi tắt là Cơ sở) do Công ty CP xây dựng và thương mại Kỳ Anh làm chủ cơ sở; được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1887/GP-UBND ngày 03/07/2017 (công suất 130.000m3 đá nguyên khai/năm), phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 (dự kiến chất thải phát sinh trong quá trình vận hành chính thức: nước thải sinh hoạt khoảng 01m3/ngày đêm, nước mưa chảy tràn lưu lượng lớn nhất 770m3/giờ; chất thải rắn sinh hoạt khoảng 03kg/ngày, CTNH phát sinh 11,4kg/tháng), nguồn tiếp nhận nước thải là khe Cuồng Trăng; cơ sở đi vào hoạt động từ năm 2018, thuộc nhóm II theo tiêu chí của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công, Dự án “Mỏ đá xây dựng Khe Cuồng Trăng” thuộc dự án đầu tư nhóm B; đối chiếu với số thứ tự 2 mục I phụ lục IV kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Dự án thuộc nhóm II theo tiêu chí môi trường. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 và điểm a khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì Dự án thuộc đối tượng UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a khoản 4 điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: “Cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được uỷ quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ nội dung trên, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Mỏ đá xây dựng Khe Cuồng Trăng” theo quy định (file báo cáo đính kèm tại đây)./.

BBT
Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện