Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Giới thiệu người đại diện theo pháp luật

  

16:25 16/05/2017

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A.

Mã số doanh nghiệp: CHUCA Địa chỉ liên lạc: Xóm 10, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại : 02396 518799 Email: Lamnghiepchuca@gmail.com

Sau đây chứng nhận: Ông Dương Văn Thắng

Điện thoại liên hệ: 0979 584 999;

Email: Duongthanghtca@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

Là người được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A.

 Tải xuống tệp đính kèm