Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

07
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại các huyện phía Tây tỉnh Hà Tĩnh
Các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê và một số địa phương khác

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Gần đường Hồ Chí Minh; Cách thành phố Hà Tĩnh 55km; Cách sân bay Vinh 60km

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Khai thác tiềm năng, lợi thế của các huyện phía Tây để trồng các loại dược liệu

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch

Tổng vốn đầu tư: 300 tỷ đồng

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất lâm nghiệp