Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |    13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh gồm những ai?   |   

Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019

  

07:31 13/12/2018

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019 và các nghị quyết của HĐND.

Đây là kỳ họp cuối năm 2018 và cũng là giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều nội dung quan trọng. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và những vấn đề mà cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã phân tích thấu đáo những mặt còn hạn chế và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều ý kiến xác đáng, thống nhất quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn và chất vấn lại những nội dung đã chất vấn và việc thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những vấn đề bất cập đang đặt ra trong thực tiễn.

Sau khi các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các ngành chức năng; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.


Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị những người có nhiều phiếu tín nhiệm cao tiếp tục phát huy, phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn.

Đối với những người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì cần suy nghĩ nghiêm túc, không bảo thủ, không bi quan mà phải cầu thị, tự trả lời vì sao mình nhận được mức độ tín nhiệm chưa cao? Từ đó phải “tự soi, tự sửa”; ưu điểm thì phát huy, hạn chế thì tập trung khắc phục, tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Hội đồng nhân dân tỉnh mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Huy Hùng – Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh (người đứng giữa) và ông Hà Văn Trọng – Giám đốc Sở Tài chính làm Ủy viên UBND tỉnh

Tại Kỳ họp này, với sự thống nhất cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 28 nghị quyết quan trọng (trong đó có 3 nghị quyết về nhân sự), không chỉ có ý nghĩa cho các năm 2019, 2020 mà còn cho những năm của nhiệm kỳ tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tập trung cao hơn, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ, khả thi theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả năm 2019 và những năm tiếp theo.

Khẩn trương hoàn thành rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và lập Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030 gắn với Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, dự kiến tổ chức hội nghị trong quý 2 năm 2019.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm, các dự án dự án lớn đã có chủ trương nhằm tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng. Xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ vào các khu, cụm công nghiệp.

Khu Kinh tế Vũng Áng là động lực, một cực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế. Do vậy cần tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện; tạo môi trường thuận lợi nhất cho các dự án đã đầu tư; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính đồng bộ để thu hút các dự án sau thép.