Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Doanh thu các đơn vị khối doanh nghiệp Hà Tĩnh đạt gần 14.000 tỷ đồng

  

07:40 10/01/2019

Con số trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức sáng 10/1.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng với 3.929 đảng viên. Bám sát chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp huy động mọi nguồn lực để giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh, bảo vệ và nâng cao thương hiệu, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp.

Nhờ đó, tổng doanh thu toàn đảng bộ ước đạt gần 14.000 tỷ đồng, đạt 114% so với cùng kỳ 2017; lợi nhuận ước đạt hơn 114,8 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 928 tỷ đồng...


Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Thị Việt Ánh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhệm vụ năm 2019

Các cấp ủy cũng chú trọng gắn sản xuất, kinh doanh với giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự quốc phòng địa phương; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Năm 2018, toàn khối đã hỗ trợ 41,2 tỷ đồng cho các địa phương xây dựng nông thôn mới.


Bí thư Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong: Mong muốn sự chỉ đạo sát sao hơn nữa của Đảng ủy khối để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh

Năm 2018, có 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20,8%), 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 62,1%), 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 1 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ…


Bí thư Đảng bộ Agribank Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diên: Quy chế dân cơ sở trong doanh nghiệp được đơn vị quan tâm thực hiện thông qua hội nghị người lao động và các cuộc đối thoại định kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động như: Hoạt động SXKD của một số đơn vị gặp khó khăn trong thời gian dài nhưng chưa có giải pháp tháo gỡ; một số doanh nghiệp có biến động về nhân sự cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp chưa chủ động được nhân sự kế cận; nhiều đảng bộ, chi bộ chưa quan tâm phát triển đảng viên; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm tại một số đơn vị chưa kịp thời…