Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh thu vào ngân sách hơn 6.000 tỷ đồng

  

08:21 20/01/2019

Với tổng thu vào ngân sách 6.082,1 tỷ đồng trên tổng số 15.430 món thu, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là đơn vị thu gần ½ tổng thu trong toàn tỉnh.

Theo đó, năm 2018, KBNN thị xã Kỳ Anh thu vào ngân sách 5.791 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu và 291,1 tỷ đồng từ thu nội địa.

Năm 2018, KBNN thị xã Kỳ Anh thu NSNN đạt hơn 6.000 tỷ đồng

Được biết, trên cơ sở bám sát dự toán, KBNN thị xã Kỳ Anh đã triển khai quyết liệt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trên điạ bàn, tổ chức thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung thu nhanh, điều tiết cho các cấp chính sách chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Đặc biệt, định kỳ hàng quý, KBNN thị xã Kỳ Anh tổ chức giao ban phối hợp thu ngân sách với các cơ quan thuế, hải quan, các ngân hàng thương mại để thống nhất xử lý các tồn tại trong công tác phối hợp thu. Nhờ đó, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời việc tập trung thu, thanh toán chi trả của NSNN.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN trong 2018 được kho bạc địa phương thực hiện đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính. Nhờ đó, không có hồ sơ thanh toán tồn đọng không rõ lý do, đảm bảo kiểm soát thanh toán chậm nhất 3 ngày làm việc đối với đầu tư và 1 ngày làm việc đối với chi thường xuyên.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.850
Tổng số truy cập:   31.778.909

Sự kiện