Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  

16:21 10/04/2019

Sáng 10/4, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới”. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và các ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng dự.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng báo cáo đề cương đề án. Theo đó, ngoài sự cần thiết ban hành đề án, căn cứ xây dựng..., nội dung đề án gồm 3 phần chính: Thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với MTTQ thời gian qua; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong thời gian tới; tổ chức thực hiện và kiến nghị đề xuất.