Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Hà Tĩnh

  

08:26 15/10/2021

Phát huy truyền thống 91 năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hà Tĩnh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông.

Ngày 2/2/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.


Quá trình hình thành và phát triển, cùng với ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 10/2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn ngành đã tham mưu kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của BCH, BTV cấp ủy theo đúng quy định. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị được thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ.


Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị được thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ. (Ảnh: Lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập đảng bộ, tổ chức bộ máy các xã sáp nhập ở Đức Thọ vào tháng 1/2020).

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất.

Toàn ngành cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp sửa đổi, bổ sung các quy định: về phân cấp quản lý cán bộ, quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về đánh giá cán bộ…


Công tác phát triển đảng luôn được chú trọng. (Trong ảnh: Em Nguyễn Thị Thùy Dung - Trường THPT Hàm Nghi vinh dự là một trong 9 học sinh được kết nạp Đảng tại trường trong năm học 2020 - 2021).

Đặc biệt, để cụ thể hóa 3 nhiệm vụ đột phá được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Từ đó, giúp cho việc thực hiện công tác cán bộ ngày càng phát huy dân chủ, minh bạch, từng bước kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.


Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác tổ chức cán bộ...

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm qua, thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản về công tác cán bộ nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; nghiên cứu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy một số chương trình, đề án về công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh...

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập ngành, với tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp của mình, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức sẽ luôn tích cực đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

 Theo Hồ Xuân Kỳ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   5.566
Tổng số truy cập:   31.984.379

Sự kiện