Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần   |    TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Vũ Quang   |    5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm   |    Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050   |   

Hà Tĩnh học tập, làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  

01:00 22/10/2021

Trong mỗi giai đoạn, Hà Tĩnh luôn xác định việc học và làm theo Bác có trọng tâm, trọng điểm. Với nhiệm kỳ này, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung lớn được tỉnh tập trung thực hiện.


Hà Tĩnh học tập, làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao tặng bằng khen vinh danh các cá nhân tiêu biểu cấp tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021. (Tháng 5/2021).

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (đồng thời là chuyên đề năm 2021).

Chuyên đề có chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đây cũng là nội dung quan trọng đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trở thành tư tưởng chủ đạo của văn kiện: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.


Học tập và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. (Trong ảnh: Học Bác ở tinh thần đoàn kết, người dân thôn Vĩnh Đại, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ quyết tâm xây dựng thôn ngày càng phát triển)

Triển khai nội dung này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 11/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Trong đó, xác định rõ, các cơ quan, đơn vị, cá nhân vận dụng học và làm theo Bác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Qua đó, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.


Học tập và làm theo Bác bắt đầu từ chính việc thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. (Trong ảnh: cán bộ, người lao động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tích cực chăm sóc cây xanh làm đẹp phố phường)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định 3 nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.


Hà Tĩnh triển khai học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020. Ảnh tư liệu

Dự kiến cuối tháng 10/2021, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh kết nối đến điểm cầu ở cấp cơ sở nhằm học tập, quán triệt nội dung chuyên đề học và làm theo Bác. Hội nghị sẽ làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.


Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh được thể hiện rõ trong quá trình xây dựng NTM, tích cực phát triển kinh tế.

Sau học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm, đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Vận dụng linh hoạt, hiệu quả các nội dung chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng các cấp đề ra.

 Theo BHT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.850
Tổng số truy cập:   32.458.484

Sự kiện