Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |    Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh hưởng ứng chuyển đổi số trong giải quyết các vấn đề của xã hội   |    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động thương binh và xã hội

  

16:39 24/09/2021

Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3110/QĐ-UBND công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động thương binh và xã hội áp dụng trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.


Bộ thủ tục mới công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính liên thông mới ban hành; 06 (sáu) thủ tục hành chính liên thông, 01 (một) thủ tục hành chính cấp huyện và 01 (một) thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung; 03 (ba) thủ tục hành chính cấp huyện bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính: có số thứ tự 03 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh; số thứ tự 01 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh và các số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 07 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh. Bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính có số thứ tự 09, 10 và 11 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh.

Dưới đây là toàn văn nội dung Quyết định.

Theo BBT 

 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.714
Tổng số truy cập:   32.006.779

Sự kiện