Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần   |    TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Vũ Quang   |    5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm   |    Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050   |   

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

  

04:01 06/11/2021

Thực hiện Kết luận số 29- KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; UBND thành phố đã ban hành công văn số 2378/UBND-NV ngày 17/9/2021, trong đó yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Phổ biến, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung trong Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và các ngành liên quan về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

  Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, Hiệu trưởng các trường phải nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị; chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, kỷ cương và các quy định pháp luật.

Định kỳ hằng tháng gắn với Lễ chào cờ, các cơ quan, đơn vị đánh giá việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, biểu dương, phê bình kịp thời.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, sáng ngày 30/9/2021, tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại thành phố Hà Tĩnh có … điểm cầu đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, kết luận yêu cầu cán bộ, công chức tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở các chủ trương, các quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, chuẩn mực đạo đức để quản lý, nhận xét, đánh giá ý thức chấp hành, kết quả thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.

 Theo BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   5.724
Tổng số truy cập:   32.265.847

Sự kiện