Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Kỳ Anh: Đôn đốc sử dụng đồng bộ ứng dụng PC-Covid và quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

  

21:31 11/12/2021

Ngày 10/12/2021, đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Anh đã ký ban hành Văn bản số 03 -CV/BCĐ về việc đôn đốc sử dụng đồng bộ ứng dụng PC-Covid và quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ủy ban nhân dân huyện; Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã và Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện. Nội dung văn bản như sau

Thực hiện Công văn số 7641/UBND-VX1 ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai đồng bộ hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; trong thời gian qua, trên địa bàn huyện các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện, tuy nhiên so với yêu cầu kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế.

Để tiếp tục đôn đốc sử dụng đồng bộ ứng dụng PC-Covid và quét mã QR nhằm bảo đảm nguồn dữ liệu phục vụ công tác điều tra, truy vết, góp phần phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn nguồn lây COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã; các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định tại Công văn số 7641/UBND-VX1 ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai đồng bộ hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nghiêm chỉnh chấp hành việc tạo mã QR địa điểm (từ hệ thống https://qr.pccovid.gov.vn hoặc PC-Covid trên điện thoại) của đơn vị tại các phòng họp và các bộ phận thường có người đến giao dịch hoặc tập trung đông người; thực hiện in và dán/đặt mã QR tại các nơi dễ thấy, thuận tiện cho người vào/ra quét mã QR; bố trí người hướng dẫn, giám sát việc quét mã QR đối với mọi người đến giao dịch, liên hệ công tác tại đơn vị; quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài ứng dụng PC-Covid và thực hiện quét mã QR khi đến công sở, đến các đơn vị khác, giao dịch tại các điểm công cộng.

2. Ủy ban nhân dân huyện:

2.1. Chỉ đạo UBND các xã đôn đốc, chỉ đạo, rà soát và yêu cầu 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn tạo mã QR địa điểm (từ hệ thống https://qr.pccovid.gov.vn hoặc PC-Covid trên điện thoại), in và dán/đặt tại các nơi dễ thấy, thuận tiện cho người vào/ra quét mã QR. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid, thực hiện quét mã QR khi vào/ra các điểm (cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, công sở…) nhằm ghi nhận thông tin phục vụ công tác quản lý, điều tra, truy vết phòng, chống dịch COVID-19.

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc quét mã QR; phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không tạo, dán/đặt mã QR để quản lý thông tin vào/ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, công sở...

Tiếp nhận, quản lý tài khoản hệ thống https://quanly.pccovid.gov.vn và khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, tuyên truyền quét mã QR trên địa bàn và công tác truy vết phòng chống dịch (có danh sách cán bộ phụ trách hệ thống PC-Covid của các xã kèm theo tại công văn số 1812/UBND-VHTT).

2.2. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - TT huyện, Trung tâm Văn hóa – TT huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

3. Giao Phòng Y tế huyện, Trung tâm y Tế huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo huyện, Thường trực Huyện ủy theo quy định (qua Văn phòng Huyện ủy); đồng thời, tham mưu đề xuất biện pháp chỉ đạo, phê bình các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện không nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, trường học và các tổ chức đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 Theo BBT 

 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.998
Tổng số truy cập:   31.781.783

Sự kiện