Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn   |    Mưa lớn, Thủy điện Hố Hô xả tràn lưu lượng 1.380 m3/giây   |    Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo chí sau Hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden   |    Trao quyết định chủ trương đầu tư dự án VSIP hơn 1.555 tỷ đồng tại Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch cảng cạn ven hành lang quốc lộ 8   |   

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích

  

01:54 25/03/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích cho hộ nghèo, cận nghèo

Theo đó, dự thảo Thông tư này hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ máy tính bảng và hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng cho các đối tượng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ máy tính bảng là mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng chỉ được Chương trình hỗ trợ một lần để trang bị máy tính bảng. Đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên được hỗ trợ trong phạm vi số lượng máy tính bảng thuộc Chương trình. Không trùng lặp với chính sách hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập trực tuyến của các Chương trình, đề án khác.

Máy tính bảng phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến. Đảm bảo công khai, dân chủ tại cơ sở trong việc đề xuất đối tượng cụ thể được nhận hỗ trợ.

Dịch vụ viễn thông công ích được Chương trình hỗ trợ cho các hộ gia đình được sử dụng máy tính bảng là một trong hai dịch vụ viễn thông sau: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Theo dự thảo, hộ gia đình đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thuộc đối tượng được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình:

1. Là hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và gia đình chính sách xã hội.

2. Có thành viên thuộc hộ đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng.

4. Chưa nhận hỗ trợ thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) từ các chương trình, đề án, dự án khác.

Các hộ gia đình được Chương trình hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông kèm theo được xác định theo thứ tự ưu tiên về địa bàn cư trú và ưu tiên về hộ gia đình quy định như sau:

Thứ tự ưu tiên về địa bàn cư trú:

a) Xã khu vực III;

b) Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

c) Xã đảo, huyện đảo;

d) Các xã còn lại.

Thứ tự ưu tiên đối với hộ gia đình:

a) Hộ gia đình là hộ nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

b) Hộ gia đình là hộ nghèo ngoài các hộ quy định tại điểm a;

c) Hộ gia đình là hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

d) Hộ gia đình là hộ cận nghèo ngoài các hộ quy định tại điểm c;

đ) Các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ còn lại.

 Theo BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện