Thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Quảng trường biển Cửa Sót huyện Lộc Hà   |    Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |   

Nhân rộng mô hình CLB “Gia đình 5 có - nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn TX Kỳ Anh

  

01:04 25/04/2022

Các cán bộ, hội viên phụ nữ ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được trang bị kiến thức về việc thành lập CLB “Gia đình 5 có - nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng mô hình “3 sạch” và phân loại, xử lý rác thải tại nhà...


Tham dự đợt tập huấn có 430 cán bộ, hội viên phụ nữ ở 11 xã, phường trên địa bàn.

Sáng 24/4, Hội LHPN thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng mô hình CLB “Gia đình 5 có - nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình “3 sạch”; phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ThU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2022-2025” trong tổ chức Hội LHPN.

Đợt tập huấn được chia thành 2 lớp tại 2 cụm với 430 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe các cán bộ Hội LHPN tỉnh và thị xã giới thiệu các bước triển khai xây dựng mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng mô hình “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) trong công tác vệ sinh môi trường và phân loại xử lý rác tại hộ gia đình; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ThU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2022-2025” trong tổ chức Hội LHPN.


Trưởng ban Kinh tế - Gia đình, Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thu Hương truyền đạt một số nội dung.

Thông qua đợt tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ được bồi dưỡng kiến thức để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại cơ sở, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về các kiến thức phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; tạo diễn đàn cho hội viên, phụ nữ tiếp cận các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.


Các hội viên lắng nghe kiến thức được tập huấn.

Bên cạnh đó, các cấp hội và hội viên cũng được “đánh thức” tính chủ động, các tiềm năng, sự sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với từng địa phương.


Buổi tập huấn cũng nhằm tạo diễn đàn cho hội viên, phụ nữ tiếp cận các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Sau đợt tập huấn, Hội LHPN thị xã sẽ chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng điểm 11 mô hình CLB “5 có - nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 11 chi hội, sau đó hằng năm đánh giá hiệu quả và tiếp tục nhân rộng mô hình.

Mô hình CLB “Gia đình 5 có - nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ hỗ trợ các gia đình thành viên xây dựng 5 tiêu chí: ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, nếp sống văn hóa, kiến thức, sức khỏe, trở thành những gia đình mẫu mực trong lối sống và trong tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Xây dựng CLB “Gia đình 5 có - nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần trang bị cho các thành viên kiến thức xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tạo sự đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong cộng đồng dân cư; thúc đẩy các thành viên tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh.

 Theo BHT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   11.544
Tổng số truy cập:   32.957.637

Sự kiện