Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Hà Tĩnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

  

01:10 29/11/2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản chỉ đạo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, hầu hết các điều kiện về con người, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành GTVT đã đáp ứng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa phương.

Để công tác vận hành dịch vụ này được thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân, UBND yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân biết và sử dụng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Văn bản chỉ đạo số 5438/VPCP-KSTT ngày 6/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Sở GTVT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, khẩn trương triển khai thực hiện, định kỳ ngày 25 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT, giao Sở GTVT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30 hằng tháng.

Theo BHT 

Link gốc: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ha-tinh-trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-doi-giay-phep-lai-xe-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia/240964.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện