Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Tháo gỡ vướng mắc, tập trung cao cho nhiệm vụ cải cách hành chính

  

15:11 19/07/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: các cấp, ngành cần rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc; đẩy mạnh cải cách TTHC để thúc đẩy sản xuất kinh doanh...


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 19/7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 5 sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC được tiếp tục tăng cường.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 văn bản, các địa phương ban hành 2.054 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Tính đến ngày 21/6/2023, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 35,03% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1.384 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 46,09% so với kế hoạch.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo kết quả CCHC 6 tháng đầu năm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Công tác cách thể chế tiếp tục được tăng cường; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh nhất là trong rà soát, đơn giản hóa quy định TTHC và các điều kiện kinh doanh, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, các bộ, cơ quan ngang bộ cơ bản hoàn thành việc rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cải cách công vụ tiếp tục được quan tâm. Công tác thể chế về quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, toàn diện, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách và nâng cao hiệu quả phân phối, sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính.

Lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được tập trung quyết liệt, nhất là hoàn thiện khung pháp lý; đẩy mạnh xây dựng các nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; quan tâm xây dựng các hệ thống thông tin để đổi mới lề lối, phương thức làm việc của cơ quan nhà nước…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC được Hà Tĩnh quan tâm sâu sát; trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC được nâng lên rõ rệt; tinh thần đổi mới, sáng tạo để cải cách nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng được thể hiện rõ và mang lại niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân đối với chính quyền.

Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành 40/77 nhiệm vụ, đạt 51,95 % kế hoạch đề ra; 100% các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền. Hồ sơ nộp trực tuyến tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Tỉnh được Chính phủ giao 108 nhiệm vụ và đã hoàn thành 19 nhiệm vụ, số nhiệm vụ còn lại đang trong hạn xử lý.

Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương cũng đã phân tích hạn chế trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm; chia sẻ một số giải pháp, kinh nghiệm để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2023.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: với sự quyết tâm, nỗ lực lớn của các cấp, ngành trong lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện nên công tác CCHC trong những tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, địa phương vẫn chưa trọng tâm, trọng điểm; việc tham mưu văn bản chưa kịp thời, sát với thực tiễn; công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đáp ứng được mong muốn; việc xây dựng chính quyền điện tử ở một số địa phương hiệu quả chưa cao...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành tập trung ưu tiên vào các nội dung có trọng tâm, trọng điểm nhất là rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc; đẩy mạnh rà soát, cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ.

Phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác CCHC, coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; hoàn thiện các quy định về cơ cấu, vị trí việc làm tại nội bộ các đơn vị; đẩy mạnh sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời các yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC...


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt nhanh một số nhiệm vụ.

Ngay sau kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để có soát xét, đánh giá, từ đó kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đánh giá, sơ kết công tác CCHC để có các giải pháp cho việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

 Theo BHT 

Link gốc: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/thao-go-vuong-mac-tap-trung-cao-cho-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh/251630.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện