Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai thí điểm “một số TTHC, một số ngày không nộp văn bản giấy”

  

07:54 01/08/2023

Ngày 30/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3370/UBND-HCC về việc tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai thí điểm “một số TTHC, một số ngày không nộp văn bản giấy”.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn.

2. Bố trí đủ trang thiết bị phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa các cấp, thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang “hỗ trợ, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc” để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật,...) để thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. Việc hỗ trợ, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” để nâng cao thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai thí điểm “một số TTHC, một số ngày không nộp văn bản giấy” Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023 2 kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp phải đảm bảo triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả.

 3. Trên cơ sở Danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình đã được công bố, các đơn vị, địa phương rà soát, lựa chọn một số TTHC để triển khai thí điểm thực hiện “Một số TTHC, một số ngày không nộp hồ sơ bằng bản giấy” để phấn đấu 100% người dân, tổ chức lựa chọn và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Trước mắt, các đơn vị, địa phương lựa chọn một số TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ thực hiện trong một số ngày, mạnh dạn đột phá, thay đổi tư duy như cách làm của một số địa phương, tiến tới thực hiện đối với toàn bộ các TTHC đủ điều kiện DVC trực tuyến toàn trình và các ngày trong tuần.

4. Đối với đối tượng thực hiện TTHC là các cơ quan hành chính nhà nước, khi nộp hồ sơ TTHC: yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (trừ các trường hợp phải có hồ sơ giấy theo quy định của pháp luật).

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương (qua tỷ lệ trực tuyến của các đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh), định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Nội dung Toàn văn xem chi tiết Tại đây.

BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện