Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |    Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh hưởng ứng chuyển đổi số trong giải quyết các vấn đề của xã hội   |    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

  

07:23 08/10/2018

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính
Việc thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, mục tiêu cốt lõi của chủ trương này là nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tạo sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại... góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong những năm tới.

Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thời gian, sản phẩm hoàn thành như phụ lục dưới đây:

Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công như phụ lục trên và xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020, bảo đảm thiết thực hiệu quả, đúng tiến độ;

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định và kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện, công tác kiểm soát TTHC.

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chủ động quán triệt, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định và chỉ đạo của UBND tỉnh.

TheoBaohatinh.vnThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.589
Tổng số truy cập:   32.001.856

Sự kiện