Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Chỉ số CCHC thành phố Hà Tĩnh đứng đầu trong các đơn vị cấp huyện

  

08:18 21/03/2019

Chiều 20/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/Th.U ngày 30/10/2017 về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2017 - 2021.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/Th.U về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2017 -2021, TP Hà Tĩnh đã đạt những kết quả bước đầu khá tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung cao trong lãnh đạo, thực hiện nghị quyết.

Chỉ số CCHC thành phố tiếp tục đứng thứ nhất trong các đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh. Tạo được chuyển biến tích cực về những vấn đề trọng tâm như: công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính.


Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh Trần Quốc Toản: “Cần hoàn thiện các tính năng của hệ thống phần mềm để hỗ trợ đắc lực cho công tác CCHC hiện nay”.

Chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức đến giao dịch ngày càng được nâng lên; Trung tâm Hành chính công thành phố đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết các TTHC kịp thời cho nhân dân, được nhân dân hài lòng...


Chủ tịch UBND Xã Thạch Hạ Nguyễn Sông Hàn: “Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung phong phú, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về CCHC”.

Đặc biệt, tinh thần, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. CCHC đã góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời phát huy nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.