Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Lộc Hà tập trung nguồn lực, quyết đưa 5 xã tốp cuối về đích nông thôn mới

  

14:58 19/10/2019

Để huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cuối năm 2020 thì 5 xã khó khăn gồm: Bình Lộc, Phù Lưu, Thạch Mỹ, Thạch Kim, Thịnh Lộc sẽ phải đạt chuẩn trong năm 2019.

Các xã tốp cuối của huyện Lộc Hà đang tập trung huy động cao nhất các nguồn lực, phấn đấu về đích NTM trong năm 2019. Trong ảnh: Người dân xã Thạch Mỹ trong tháng cao điểm xây dựng NTM.

Phó chánh Văn phòng xây dựng NTM huyện Lộc Hà Phan Bá Ninh cho biết: “5 xã về đích cuối cùng của Lộc Hà phấn đấu về đích NTM là những xã đặc biệt khó khăn, chỉ đạt từ 12 đến 16 tiêu chí.

Những tiêu chí “cứng” cần nguồn lực lớn đều đang gặp khó như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, môi trường… Vì vậy, huyện xác định để hoàn thành những mục tiêu còn lại sẽ gặp nhiều lực cản, cần sự đồng hành của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân".

Để huy động sự vào cuộc trong chặng “nước rút” 3 tháng cuối năm, huyện Lộc Hà đã liên tục phát động các đợt ra quân xây dựng NTM lớn; phân công Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, bám nắm sâu sát từng địa bàn.

Huyện còn làm việc với các đơn vị nhận đỡ đầu để đồng hành hơn, kêu gọi nguồn hỗ trợ của con em xa quê, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình khác...


Nhờ lồng ghép các chương trình hỗ trợ, thu hút đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất tại các xã đang trong quá trình hoàn thiện. Trong ảnh: Trường Tiểu học xã Thạch Kim đã cơ bản hoàn thành.

Cùng với đó, huyện đã có những chính sách riêng để người dân thêm động lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí như: Xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành, được thưởng theo kết quả đầu ra 5 triệu đồng/vườn; khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn hỗ trợ 100 triệu đồng/khu; đối với các khu dân cư còn lại nếu đạt 5 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí cứng (vườn hộ và công trình chăn nuôi, hàng rào xanh, vệ sinh môi trường) được hỗ trợ 50 triệu đồng/khu…

Đặc biệt, các hộ dân, tổ chức hiến đất, tài sản trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi của xã được hỗ trợ xây dựng lại hàng rào thoáng theo hướng dẫn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, mức hỗ trợ 120 triệu/km (120 nghìn đồng/m dài).