Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm đối với người đến/ về tỉnh Hà Tĩnh từ các tỉnh, thành phố khác   |    Ảnh hưởng của bão số 8, dự báo khu vực Hà Tĩnh có mưa to và dông   |    Ấn Độ bồi thường 670 USD cho mỗi ca tử vong do COVID-19   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |   

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn của Hà Tĩnh đạt 99,46%

  

14:19 01/11/2019

Trong 10 tháng qua, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, phục vụ tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công thị xã Kỳ Anh hỗ trợ thủ tục cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch

UBND tỉnh đã quyết định công bố thủ tục hành chính 5 đơn vị gồm: Ngành Giáo dục và Đào tạo (cấp xã); ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cấp tỉnh); ngành Nông nghiệp và PTNT (cấp xã); ngành Kế hoạch và Đầu tư (cấp huyện); ngành Tài nguyên và Môi trường (cấp tỉnh).

Tỉnh cũng ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Với việc duy trì, phục vụ tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức, 10 tháng năm 2019, Hà Tĩnh tiếp nhận 443.480 hồ sơ, đã xử lý 435.660 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,46% (cấp tỉnh 99,96%, huyện 99,41%).

Mặc dù tỷ lệ hồ sơ giải quyết cấp huyện đạt cao nhưng số hồ sơ quá hạn vẫn khá lớn (2.360 hồ sơ) đòi hỏi phải tập trung chỉ đạo rà soát, kịp thời xử lý.

Thống kê cũng cho thấy, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 2.233 hồ sơ qua mạng mức độ 3, 4. Mặc dù đang chiếm tỷ lệ thấp (6,37%) nhưng số hồ sơ đăng ký trực tuyến trong tháng 10 đạt kết quả tích cực, tăng 33% so với tháng 9 (chiếm tỷ lệ 11,7% tổng hồ sơ).


2 tổ dân phố điện tử đầu tiên trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã chính thức đi vào hoạt động sau một thời gian chuẩn bị kỹ càng, gấp rút; góp phần giúp thành phố xây dựng hiệu quả “chính quyền phục vụ”.

Cũng trong công tác cải cách hành chính, Hà Tĩnh đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án (về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, thành lập thị trấn Lộc Hà; điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục).

Đồng thời rà soát tổng thể thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực giáo dục, y tế theo Thông báo số 938-TB/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2019 - 202;

Tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, điều động, biệt phái giáo viên, tuyển dụng lao động hợp đồng tại các trường THPT, lao động hợp đồng kế toán tại các trường mầm non, tuyển dụng giáo viên tiểu học còn thiếu so với biên chế được giao ở các địa phương.

Trong 10 tháng năm 2019, Hà Tĩnh đã tuyển dụng 40 giáo viên THPT để tuyển dụng số lao động hợp đồng tại các trường THPT theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh; tuyển dụng 157 biên chế làm nhiệm vụ nhân viên hỗ trợ phục vụ để tuyển dụng số lao động hợp đồng kế toán tại các trường mầm non theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh; tuyển dụng 456 giáo viên tiểu học còn thiếu so với biên chế được giao; thực hiện điều chuyển giáo viên các môn học còn thừa ở bậc học THCS sang bậc học tiểu học.

Theo Baohatinh.vn


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   302
Tổng số truy cập:   31.255.823

Sự kiện