Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Hà Tĩnh phát triển mạng lưới giao thông liên hoàn, hướng tới mục tiêu tỉnh nông thôn mới

  

17:08 03/03/2020

Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy phát triển KT-XH, Hà Tĩnh đã, đang “cụ thể hóa” chiến lược quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Giai đoạn 2011-2019, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng mới, nâng cấp được 7.438 km đường giao thông nông thôn. 
Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ cho biết, Hà Tĩnh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Đặc biệt, trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, các địa phương trong tỉnh đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động lồng ghép với các chương trình, dự án đầu tư, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và nguồn lực trong nhân dân để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Giai đoạn 2011 - 2019, toàn tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp 7.438 km đường GTNT. Nhiều địa phương như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Hà… đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về phong trào làm giao thông.
Quốc lộ 15 - kết nối phát triển kinh tế - du lịch giữa các vùng miền trong tỉnh và khu vực. 
Tuy nhiên, cũng theo ông Kỳ, hiện vẫn còn nhiều tuyến đường chưa được đầu tư, một số tuyến đường đầu tư đã lâu nên qui mô cấp hạng còn thấp, xuống cấp nghiêm trọng. Với hạ tầng như hiện nay sẽ không đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng cao, không tạo được động lực phát triển KT-XH trong thời gian tới.
Theo các quy hoạch của Bộ GTVT, của tỉnh thì hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: 10 tuyến quốc lộ với chiều dài 797,07 km; 9 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 349,78 km; 101 tuyến huyện lộ với tổng chiều dài 966,41 km, quy hoạch tối thiểu đạt cấp V miền núi.