Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hà Tĩnh đồng hành giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích

  

10:01 24/12/2023

Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh đã rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ vậy nên đã góp phần đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.


Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ BCCI tại huyện Cẩm Xuyên

Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh. Đề án tập trung vào việc Bưu điện tỉnh tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Nội dung của Đề án bao gồm 02 nội dung sau:


Thứ nhất là chuyển giao nhân lực: Nhân viên Bưu điện sẽ thực hiện nhiệm vụ trực, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với Bộ TTHC các đơn vị thí điểm thay công chức tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ hai là chuyển giao cơ sở vật chất: Bưu điện tỉnh sẽ đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị cho 1 số TTHC Công cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã; các đơn vị thí điểm sẽ chuyển ra làm việc tại địa điểm mới do Bưu điện xây dựng.

Ở cấp tỉnh, hiện tại có 9  sở được lựa chọn triển khai thí điểm gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ở cấp huyện có 09 huyện, thị  triển khai thí điểm gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh, huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc, huyện Hương Sơn, huyện Thạch Hà.

Đến nay, việc thí điểm chuyển giao nhân lực tại cấp tỉnh và cấp huyện đã được triển khai thực hiện và kết quả bước đầu cho thấy nhân viên Bưu điện đã cơ bản thành thạo với nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Bộ TTHC mình đảm nhiệm.

Qua gần 3 năm triển khai, Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Bộ phận Một cửa của các sở, huyện, thị xã thực hiện thí điểm, nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân... theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các Sở, UBND cấp huyện và Bưu điện đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp việc triển khai thí điểm chuyển giao nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại các đơn vị thí điểm. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhân viên Bưu điện ngày càng được nâng cao. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến  ngày càng tăng.

Việc triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Đề án giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên và giảm tải khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa và đơn vị chuyên môn; giảm số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Tạo bước đột phá trong CCHC, cung cấp cho người dân các điều kiện thuận lợi nhất khi có nhu cầu giao dịch thực hiện TTHC.

Kết quả khả quan

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, năm 2023, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích khoảng: 262.725 hồ sơ, trong đó tiếp nhận 45.757 hồ sơ và trả kết quả 216,968 hồ sơ (riêng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả của 42,854 hồ sơ).


Theo Trưởng phòng CNTT&BCVT, Sở TT&TT Hà Tĩnh Đặng Văn Đức cho biết, để có được những kết quả khả quan nêu trên là nhờ sự chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương với doanh nghiệp BCCI trong việc triển khai Đề án. Sự quyết tâm của ngành Bưu điện tỉnh rất nhiệt tình, phối hợp nhuần nhuyễn cùng chính quyền để thực hiện.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu tổ chức tuyên truyền cho người dân qua nhiều hình thức như tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội…Định kỳ hằng quý tổ chức họp để báo cáo đánh giá kết quả và hàng năm tổ chức các đợt kiểm tra thực hiện.

"Cùng với đó nhờ triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền nên người dân nắm vững chủ trương và tích cực hưởng ứng thực hiện. Theo ghi nhận, từ khi mới triển khai, tâm lý bà con còn e ngại việc gửi - nhận TTCH qua Bưu điện. Tuy nhiên những khó khăn này đến nay cơ bản khắc phục được. Công dân, doanh nghiệp đánh giá cao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI" - Ông Đặng Văn Đức cho biết thêm.

Việc chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện ở Hà Tĩnh được thực hiện có hiệu quả cao trong thời gian qua, giúp giảm tải áp lực của cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính nói riêng và hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung./.

BBT

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện