Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |    Dự báo thời tiết từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết   |   

Triển khai Chương trình phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

  

15:08 26/09/2023

Nhằm củng cố, tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân và người làm việc tại khu vực ven biển; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Chương trình được triển khai với các mục tiêu cụ thể, như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế, phát triển nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế vùng ven biển để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, người làm việc ở vùng biển. Nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai, thảm họa và các bệnh tật đặc thù vùng biển. Cung cấp kiến thức cho người dân, người làm việc ở vùng biển, người lao động trên tàu, thuyền để tự bảo vệ sức khỏe, biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sở cấp cứu, biết kêu gọi sự trợ giúp về y tế khi cần thiết. Để thực hiện các mục tiêu, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:


Người dân vùng ven biển Quân y, Bộ đội Biên phòng kiểm tra, chăm sóc sức khỏe

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác về y tế biển, đảo: Các địa phương vùng ven biển chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác y tế biển; có chính sách ưu tiên đầu tư cho phát triển y tế biển để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các địa phương có biển thực hiện hiệu quả công tác y tế biển, đảo. Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh.

Củng cố, tăng cường năng lực y tế dự phòng vùng ven biển: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện vùng ven biển đủ năng lực khám dự phòng, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, thiên tai, thảm họa khu vực ven biển. Tổ chức tập huấn, truyền thông - giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức phòng, chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích cho người dân và người làm việc ở vùng ven biển. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, quản lý chất thải y tế, ứng phó biến đổi khí hậu và các sự cố liên quan đến y tế trên khu vực biển.

Củng cố, tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế, nhân lực, cơ sở hạ tầng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vùng ven biển (bệnh viện/TTYT có giường bệnh, trạm y tế) bảo đảm đủ năng lực để cấp cứu, thu dung, điều trị phù hợp đặc thù mô hình bệnh tật vùng ven biển. Xây dựng các mô hình trợ giúp y tế từ xa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến bệnh viện đa khoa/trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trên khu vực biển. Trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế thiết yếu cho tàu biển, lực lượng dân quân tự vệ, tàu cá khai thác hải sản xa bờ theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện đúng các hướng dẫn về chẩn đoán, cấp cứu, điều trị đặc thù cho khu vực biển, đảo của Bộ Y tế.

Nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển người bệnh: Cải tạo, nâng cấp các tàu, thuyền hiện có của Bộ đội Biên phòng tỉnh làm phương tiện cứu thương trên biển, đảo; đảm bảo các phương tiện vận chuyển, phao cứu sinh để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển cho bệnh viện, trung tâm y tế vùng ven biển. Đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các lực lượng y tế, quân đội, công an trong tổ chức cấp cứu, vận chuyển khi có sự cố đông người mắc trên khu vực biển. Tổ chức huấn luyện các đội y tế cơ động, đội xung kích, lực lượng dân quân tự vệ biển, lực lượng lao động ở các tổ chức, doanh nghiệp vùng ven biển, người lao động trên các tàu thuyền của các địa phương ven biển sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi cần thiết.

Phát triển nguồn nhân lực y tế vùng ven biển: Tăng cường đào tạo, đào tạo liên tục về y học biển cho cán bộ y tế vùng ven biển để bảo đảm năng lực chuyên môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân, người lao động vùng biển. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu cho các lực lượng làm việc trên khu vực biển và người dân, người lao động nghề biển. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác về y học biển.

Áp dụng các định mức, tiêu chuẩn đặc thù cho y tế biển, đảo theo quy định: Áp dụng định mức đầu tư, tiêu chuẩn hạ tầng, công trình phụ trợ, danh mục trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển, thời gian khấu hao, điều kiện bảo quản cho các cơ sở y tế vùng biển theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành trung ương. Áp dụng kịp thời quy định, hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế về tiêu chuẩn sức khỏe cho các đối tượng làm việc trong các ngành nghề, hoạt động đặc thù khu vực biển, đảo.

Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân khu vực biển, đảo: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân vùng ven biển và người lao động trên khu vực biển, đảo. Xây dựng tài liệu truyền thông phù hợp; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, trang bị kiến thức cho người dân vùng biển, đảo có kiến thức cơ bản để tự bảo vệ sức khỏe, biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế để cấp cứu; giúp người lao động trên biển có các kiến thức pháp luật về y tế biển đảo và biết kêu gọi sự trợ giúp về y tế khi cần thiết.

Mục tiêu đến năm 2025: 100% bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh vùng ven biển có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2 và đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù vùng biển. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 100% trung tâm y tế huyện, thị xã ven biển được đầu tư, nâng cấp, bảo đảm đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho người dân, người làm việc ở vùng biển. 70% tàu cá của ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định. 80% tàu vận tải biển - tàu viễn dương của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về bảo đảm y tế biển. 80% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng dự phòng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng tự sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn đến các cơ sở y tế để cấp cứu; biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.

Mục tiêu đến năm 2030: Tiếp tục duy trì 100% bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh vùng ven biển có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2, đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù vùng biển; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 100% trung tâm y tế huyện, thị xã ven biển bảo đảm đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho người dân, người làm việc ở vùng biển. 70% tàu thuyền hiện có của Bộ đội Biên phòng tỉnh được trang bị phương tiện, dụng cụ y tế thiết yếu cho cấp cứu ban đầu và thực hiện cứu hộ, cứu nạn trên biển khi cần thiết. 100% tàu cá của ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định. 100% tàu vận tải biển, tàu viễn dương của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về bảo đảm y tế biển. 100% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng dự phòng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng tự sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn đến các cơ sở y tế để cấp cứu; biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.

 BBT 

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện