Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo và Quyết định ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

03:21 11/11/2022

Thực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 01/4/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ngày 21/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương kỹ thuật và dự toán thực hiện Kế hoạch định giá rừng, xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành việc xây dựng Báo cáo Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Dự thảo Quyết định Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ quy định tại điều 120, điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020. Cổng TTĐT tỉnh thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định nêu trên để lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với các nội dung của Dự thảo (Có dự thảo Báo cáo thuyết minh, Dự thảo Quyết định, Bảng giá kèm theo).

Thời gian thực hiện lấy ý kiến góp ý bắt đầu từ ngày 11/11/2022 đến ngày 11/12/2022. Các ý kiến góp ý đối với các dự thảo, đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc trực tiếp góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện