Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường...trên địa bàn tỉnh"

  

14:59 28/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Văn bản số 4605/UBND-NL ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định liên quan về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở TN&MT, Sở Xây dựng về hiện trạng, quy hoạch các vị trí tập kết, trung chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và đề xuất về thời gian vận chuyển, tuyến đường chính vận chuyển; Sở Giao thông Vận tải đã tổng hợp, xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và thời gian, tuyến đường dành cho phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/202, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định nêu trên để lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với các nội dung của dự thảo (Dự thảo Quyết định xem Tại đây).

Các ý kiến góp ý đối với dự thảo, đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Giao thông Vận tải hoặc góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thời gian lấy ý kiến 30 ngày: Kể từ ngày 28/09/2023 đến hết ngày 28/10/2023./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện