Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng”

  

16:38 02/11/2023

Ngày 14/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 119/NQ-HĐ quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, theo đó tại Phụ lục 08 có nêu dự án “Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng” có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.

Ngày 19/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ mã số 000.00.05.H27-231019-1002 gửi trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 kèm theo Văn bản số 207/TTr-QLDA ngày 17/10/2023 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án “Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng”. Qua soát xét hồ sơ và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 10/02/2023.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công, Dự án “Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng” thuộc dự án đầu tư nhóm B; đối chiếu với số thứ tự 2 mục I phụ lục IV kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Dự án thuộc nhóm II theo tiêu chí môi trường. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 và điểm a khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì Dự án thuộc đối tượng UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a khoản 4 điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: “Cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được uỷ quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ nội dung trên, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng” theo quy định (file báo cáo đính kèm tại đây)./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện