Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Thông báo thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  

16:40 24/10/2023

Ngày 24/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo số 1586/TB -SKHCN  về việc thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ. Để triển khai nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV nêu trên, Sở khoa học và Công nghệ có các nội dung hỗ trợ DNNVV tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 (lần 2) cụ thể như sau:

I. Đối tượng hỗ trợ 

    Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

II. Nội dung hỗ trợ DNNVV

    Theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2023:

    1. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp (Quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).

    2. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp (Quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).

III. Kinh phí hỗ trợ

    Kinh phí hỗ trợ DNNVV thực hiện hợp đồng tư vấn sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ năm 2023 theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh với kinh phí là 400 triệu đồng (Nguồn ngân sách trung ương triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).

IV. Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ

    Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

    Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của các bên cung cấp (nếu có).

    (Có biểu mẫu kèm theo)

V. Trình tự thực hiện

    - DNNVV có nhu cầu hỗ trợ thực hiện hợp đồng tư vấn sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ (theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ (theo thủ tục hành chính “Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị” đã được công bố tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh) và nộp về Trung tâm phục vụ hành chính công (qua Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

    - Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi nhận được hồ sơ đề xuất hỗ trợ thực hiện hợp đồng tư vấn sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ (theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), gửi hồ sơ đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét, thẩm định hỗ trợ.

    - Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của DNNVV, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đối chiếu thông tin về doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để xác định thông tin doanh nghiệp kê khai đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ; khảo sát, làm việc trực tiếp với DNNVV để xác định nội dung hỗ trợ cụ thể và tiến hành họp xem xét, thẩm định hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ.

    - Sau khi xét duyệt hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo về việc hỗ trợ cho DNNVV.

    + Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp biết.

    + Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa đầy đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

    + Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ và đầy đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, trong thông báo thể hiện rõ nội dung, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và kinh phí khác (nếu có).

    Các văn bản, quy định, biểu mẫu hồ sơ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, địa chỉ truy cập: http://skhcn.hatinh.gov.vn.

    Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh; Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại / zalo: 0975577477, email: huubayqlcnht@gmail.com (Đồng chí Nguyễn Hữu Bảy– Phó trưởng Phòng quản lý Công nghệ và chuyên ngành)

    Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo đến các DNNVV để đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ nêu trên.

    Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các DNNVV trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nhu cầu, năng lực của doanh nghiệp và nội dung chính sách nêu trên, gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ trước ngày 24/11/2023./

    Toàn văn Thông báo tải về Tại đây. 

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện