Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Thông báo về việc thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của người dân và doanh nghiệp

  

15:19 17/05/2024

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 8/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống và đồng bộ dữ liệu của công dân và doanh nghiệp từ tài khoản sử dụng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân sang tài khoản VneID (làm sạch tài khoản) để thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không thực hiện đăng nhập qua Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VneID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo một số nội dung sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 03/6/2024.

Đối tượng áp dụng: Người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

Cách thức đăng nhập:

Đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID) đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Ngừng cung cấp đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng tài khoản chứa thông tin Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân và các tài khoản khác

- Giao nhiệm vụ:

- Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm đăng tải Thông báo này lên Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý để người dân biết thực hiện.

- Công an tỉnh tiếp tục duy trì việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và tài khoản Định danh điện tử (VNeID), đảm bảo 100% công dân được cấp thẻ Căn cước công dân và tài khoản Định danh điện tử (VNeID).

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh thực hiện thông báo rộng rãi nội dung tại Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã chịu trách nhiệm niêm yết, công khai nội dung Thông báo này tại trụ sở; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp cách thức chuyển đổi, cách thức đăng nhập.

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) chịu trách nhiệm theo dõi, bố trí cán bộ kỹ thuật vận hành, đảm bảo việc đăng nhập thông suốt; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh đăng tải thông báo tại đây./.

 BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện