Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |    Kết quả Tuần thứ Tư “Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023"   |   

Hà Tĩnh vươn lên xếp thứ 37 bảng xếp hạng DTI năm 2022

  

21:07 13/07/2023

Tại Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đã công bố bảng xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022. Ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí thứ 37/63 tỉnh thành trong bảng xếp hạng, tăng 22 hạng so với năm 2021.


Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 37/63 trong bảng xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022 ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2022 là năm thứ 3 liên tiếp Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia được triển khai. Các chỉ số được khảo sát và đánh giá là một trong những căn cứ quan trọng để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại Hà Tĩnh, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, trên cơ sở phát huy kết quả trong xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở giai đoạn trước, tỉnh đã thực hiện công tác chuyển đổi số toàn diện với quyết tâm cao, lộ trình cụ thể, mục tiêu rõ ràng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kiểm đếm thường xuyên, đôn đốc kịp thời và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số của Chính phủ. Qua từng năm, công tác chuyển đổi số của Hà Tĩnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong xếp hạng mức độ chuyển đổi số.

DHA


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện