Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

  

10:07 05/09/2023

Ngày (31/08), UBND tỉnh ban hành văn bản số 4698/UBND-VX1 yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.


Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện Công văn số 3415/LĐTBXH-CNTT ngày 22-8-2023 của Bộ LĐ-TB&XH về việc đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định; định kỳ hàng tháng báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH về tình hình triển khai, kết quả thực hiện.

Trước đó, ngày 23-12-2022, Bộ LĐ-TH&XH đã ban hành Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội như sau:

Đối với địa phương đang thực hiện chi trả trực tiếp cho đối tượng (chưa thông qua tổ chức dịch vụ chi trả):

Cơ quan LĐ-TB&XH lập danh sách các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản, thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại.

Với các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản, trước mắt thực hiện chi trả như hiện nay, đồng thời tuyên truyền, vận động để đối tượng hưởng chính sách mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Đối với các địa phương thực hiện chi trả đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả:

Các địa phương đã có 100% đối tượng có tài khoản: Thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại theo quy định hoặc yêu cầu tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện chi trả cho đối tượng qua tài khoản.

Các địa phương chưa có đủ 100% đối tượng có tài khoản có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:

Phương án 1: Yêu cầu tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng đã có tài khoản. Đối với các đối tượng chưa có tài khoản trước mắt thực hiện chi trả qua tài khoản của cá nhân được uỷ quyền, đồng thời vận động để đối tượng mở tài khoản các ngân hàng thương mại.

Phương án 2: Thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại. Đối với các đối tượng chưa có tài khoản, trước mắt thực hiện chi trả qua tài khoản của cá nhân được uỷ quyền, đồng thời vận động để đối tượng mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

Công văn triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội xem Tại đây

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện