Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hà Tĩnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị Số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  

14:53 27/03/2024

Ngày 15/03/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1398/UBND-NC1 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản của Tổ công tác Đề án 06/CP.

Trên cơ sở, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo (Đề án 06); Thông báo Kết luận số 1186/TB-TCTTKĐA06 ngày 23/02/2024 về kết luận họp giao ban Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Văn bản số 859/CV-TCTTKĐA ngày 31/01/2024 về tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử VneID; theo đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản số 42/TTr-CAT-PC06 ngày 08/3/2024 và ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2024. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 04/CT-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ (có văn bản gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận điện tử). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tổ chức kiểm điểm và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những nhiệm vụ chậm, muộn tiến độ, có giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” đảm bảo các nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ đề ra. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp để cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết; Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng thông tin dữ liệu đã số hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. Phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp, thay đổi tư duy từ “làm hộ, làm thay” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật..), hoàn thành trong tháng 4/2024.

Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận phối hợp trong đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC bảo đảm an toàn, kịp thời, chính xác.

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đưa các nội dung liên quan đến Đề án 06 vào tiêu chí thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 để làm cơ sở chấm điểm, bình xét cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Kết hợp đẩy mạnh công tác rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung Đề án 06. Triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản này, bổ sung các nhiệm vụ được giao vào các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024 tại đơn vị, địa phương mình.

Giao Công an tỉnh, cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thay mặt Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh trực tiếp tổ chức làm việc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Văn bản này./.

Toàn văn Công văn xem tại đây./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện