Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

08:58 06/05/2024

Ngày 06/05/2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng nội dung, hình thức để người dân tiếp cận, biết, hiểu và thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật khi Luật có hiệu lực thi hành. 

Nội dung của kế hoạch gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về căn cước; Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước; Tiếp nhận, cấp phát các tài liệu phục vụ phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; Bảo đảm các điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai Luật; Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Theo đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu. Quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để hướng dẫn, giải quyết. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Chi tiết xem tại đây./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện