'Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước'   |    Hà Tĩnh kiểm soát tốt dịch Covid- 19, nhiều giáo viên, học sinh mong sớm quay lại trường   |    Chống dịch COVID-19: Bao giờ đi học trở lại?   |    Phát huy vai trò địa bàn trung tâm, tạo “lõi” cho sự phát triển của TP Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh chưa phát hiện trường hợp mắc virus Corona, tiếp tục tập trung cao phòng dịch Covid-19   |   

Hà Tĩnh triển khai mô hình “Phòng họp không giấy tờ”

  
Cỡ chữ

Ngày 12/9, UBND tỉnh phối hợp với VNPT Hà Tĩnh tổ chức Họp triển khai thí điểm “Phòng họp không giấy tờ” trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai “Phòng họp không giấy tờ - VNPT eCabinet”, đại diện VNPT cho biết trước mỗi phiên họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan đến cuộc họp được cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp nghiên cứu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp… Thông qua tài khoản đăng nhập và sơ đồ bố trí phòng họp,Chủ trì cuộc họp sẽ thấy được vị trí chỗ ngồi và tình trạng tham dự của từng đại biểu, hệ thống cũng tự động thống kê không mất thời gian điểm danh như phòng họp truyền thống.