Hà Tĩnh giành 3 giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”   |    Giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng ngừa rủi ro trong kê khai và quyết toán thuế   |    Từ chi bộ yếu kém thành điển hình trong học và làm theo gương Bác   |    Phân loại rõ đơn thư khiếu nại, tố cáo để công tác tiếp dân được tiến hành hợp lý, dứt điểm   |    Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, cao nhất 34 độ C   |   

Hà Tĩnh triển khai mô hình “Phòng họp không giấy tờ”

  
Cỡ chữ


Ngày 12/9, UBND tỉnh phối hợp với VNPT Hà Tĩnh tổ chức Họp triển khai thí điểm “Phòng họp không giấy tờ” trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai “Phòng họp không giấy tờ - VNPT eCabinet”, đại diện VNPT cho biết trước mỗi phiên họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan đến cuộc họp được cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp nghiên cứu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp… Thông qua tài khoản đăng nhập và sơ đồ bố trí phòng họp,Chủ trì cuộc họp sẽ thấy được vị trí chỗ ngồi và tình trạng tham dự của từng đại biểu, hệ thống cũng tự động thống kê không mất thời gian điểm danh như phòng họp truyền thống.