Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19   |    Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng tại Đại hội Đảng XIII   |    Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |   

Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020

  

15:05 24/04/2018

Quy hoạch dân cư Thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020
 Tải xuống tệp đính kèm

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   1.564
Lượt đọc tin:   11.439
Tổng số truy cập:   28.479.936

Sự kiện