Công điện khẩn của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du   |    Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!   |    Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019   |    Kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025   |   

Nghị quyết thông qua bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

15:54 02/01/2020


 Tải xuống tệp đính kèm

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   536
Lượt đọc tin:   8.821
Tổng số truy cập:   27.762.285

Sự kiện