Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến nông

  

08:37 07/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm đẩy mạnh công tác khuyến nông trên địa bàn Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh công tác khuyến nông trên địa bàn. Theo đó, để tiếp tục phát triển lực lượng khuyến nông và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển khuyến nông trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện thành lập mô hình khuyến nông cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh (là cơ quan đầu mối của hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến tận cơ sở) thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở, từng bước chuẩn hoá cán bộ khuyến nông. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử của tỉnh về công tác khuyến nông, kết nối với cơ sở dữ liệu Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Người dân thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc sử dụng máy cấy trong vụ hè thu. Ảnh: TO

Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023-2025. Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức thức hoạt động khuyến nông, phát triển hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, mở rộng hệ thống khuyến nông doanh nghiệp, khuyến nông hợp tác xã, khuyến nông cộng đồng,... đáp ứng nhu cầu thị trường.

UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, các sở, ngành liên quan chỉ đạo hướng dẫn các xã xây dựng và phát triển các mô hình khuyến nông cộng đồng để trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp tại cơ sở gắn với phát triển các vùng sản xuất tập trung. Đưa cơ cấu tổ chức khuyến nông cộng đồng vào ban nông nghiệp, đảm bảo mỗi tổ khuyến nông cộng đồng có tối thiểu 5 thành viên. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng để các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả, tập trung vào các nội dung nhiệm vụ chính như: Nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương; chuyển giao kiến thức, kỹ thuật cho nông dân (bao gồm giống mới, công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, phòng chống dịch bệnh…), đồng hành với nông dân; hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp ở địa phương (bao gồm cả nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

Trang trại chăn nuôi dê của gia đình anh Phạm Quang Trung tại xã Hương Trà (Hương Khê)

Tư vấn, dịch vụ, thương mại nông sản, kết nối thị trường, cung cấp thông tin thị trường, giá cả cho nông dân gắn với HTX dịch vụ; tư vấn tổ chức lại sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, an toàn sinh học… đáp ứng nhu cầu của thị trường và phát huy tối đa lợi thế các sản phẩm nông nghiệp đặc thù tại mỗi địa phương; tư vấn về chính sách, trực tiếp chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống.

Xây dựng và tổ chức thực chương trình khuyến nông 3 năm, kế hoạch khuyến nông hàng năm. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cán bộ khuyến nông cơ sở; tùy theo điều kiện thực tế của địa phương bố trí phòng làm việc, hỗ trợ trang thiết bị để tổ khuyến nông cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến nông

Sở Nội vụ phối hợp Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm và bố trí biên chế về công tác khuyến nông đảm bảo quy định; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến nông; xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sở Khoa học công nghệ chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng phát triển các chương trình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Phối hợp với Sở Sở NN&PTNT, các địa phương chuyển tải kết quả vào sản xuất trực tiếp tại cơ sở qua hệ thống khuyến nông.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ anh Nguyễn Danh Thông ở thôn Xuân Tây (xã Hộ Độ, Lộc Hà) nuôi cua thương phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT thường xuyên tuyên truyền về công tác khuyến nông; phối hợp với Sở NN&PTNT xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử của tỉnh về công tác khuyến nông, kết nối với cơ sở dữ liệu Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh xây dựng các chương trình truyền thông, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác khuyến nông.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác khuyến nông có hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt văn bản chỉ đạo này.

Theo BHT

Link nguồn: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/chu-tich-ubnd-tinh-ha-tinh-chi-dao-day-manh-cong-tac-khuyen-nong/249574.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện