Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |    Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   |    Dấu ấn ngành thông tin và truyền thông Hà Tĩnh năm 2020   |   

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

  

07:45 30/12/2020

Ngày 28/12/2020, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị:

Để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổng kết, đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với khí thế mới, quyết tâm cao, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.
2. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế -xã hội. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực, thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; giải quyết kịp thời mọi công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngay sau kết thúc nghỉ Tết.  
Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, trước mắt là vụ Xuân đảm bảo diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ; chủ động theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống sâu bệnh, dịch bệnh, rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; triển khai tốt kế hoạch Tết trồng cây; tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường các địa bàn dân cư. Tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh…
3. Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao để thu lợi bất chính và vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ động có kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện giao thông công cộng phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp Tết.
4. Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, rà soát, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều đảm bảo điều kiện đón Tết, vui Xuân. Các địa phương, đơn vị tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số, người bệnh đang điều trị và người lao động làm việc trong dịp Tết. Tổ chức khảo sát, thống kê đúng đối tượng, địa phương để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã đề ra.
5. Tăng cường quản lý và tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, kỷ niệm ngày truyền thống,... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán và quy định hiện hành. Tùy theo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức các hoạt động gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, người Hà Tĩnh ở nước ngoài và các tỉnh, thành phố về quê hương đón Tết và động viên các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng  làm nhiệm vụ, người nước ngoài đang lao động, công tác, học tập tại Hà Tĩnh, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  
Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu của đất nước, quê hương và các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao mừng Ðảng, mừng Xuân; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.
6. Thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm mọi hình thức biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai.
Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc; hạn chế sử dụng rượu, bia trong các ngày Tết; đồng thời tuyên truyền người thân, Nhân dân tích cực thực hiện.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, các cơ quan báo chí trong việc giám sát, phản ánh việc thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh; các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.  
7. Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thường xuyên theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; bố trí lực lượng thường trực, đồng thời phát huy vai trò của các tổ tuần tra, tổ tự quản và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các khu dân cư; phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Tổ chức ký cam kết về đảm bảo an ninh, trật tự. Mở các đợt tấn công truy quét, kiên quyết xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo hoa nổ, pháo nổ, chất ma túy, đồ chơi có tính bạo lực, ấn phẩm độc hại… Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.
Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, đặc biệt là dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các mục tiêu trọng điểm, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn.
8. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.
Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với thường trực các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị; thường xuyên tiếp cận, chỉ đạo, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị.
Chỉ thị này được quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và phổ biến trong Nhân dân./.

BBT CỔNG TTĐT
Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   398
Lượt đọc tin:   2.172
Tổng số truy cập:   27.664.079

Sự kiện