Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hương sơn: Các xã, thị trấn đẩy nhanh thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch

  

08:16 22/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành thu thập, rà soát các loại sổ hộ tịch lưu giữ, nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, theo hướng hình thành hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch vào cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia. 

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện trong nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho người dân. Mặt khác, nhằm hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn.

Xã An Hòa Thịnh tiến hành scan các trang sổ hộ tịch

Đến nay, các xã, thị trấn của huyện Hương Sơn đã nhập xong giai đoạn 2 với tổng số đã nhập dữ liệu hộ tịch trên 51.000 trường hợp (28.230 khai sinh, 9787 kết hôn, 7648 khai tử, 6001 xác nhận tình trạng hôn nhân). Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu hộ tịch từ năm 1999-2005 để tiến hành số hóa hộ tịch giai đoạn 3 với kết quả bước đầu 7845 dữ liệu khai sinh, 3111 dữ liệu kết hôn, 2235 dữ liệu khai tử, 1231 dữ liệu xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cập nhật vào phần mềm hộ tịch và gắn file pdf. Một số xã đã thực hiện xong giai đoạn 3 như: xã An Hòa Thịnh, Quang Diệm, Sơn Kim 1, Sơn Châu, Sơn Trung..

Có thể nói số hóa dữ liệu hộ tịch nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch, góp phần tăng cường cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn huyện.
BBT

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện